‒ Takk, Hans-Christian!

 ‒ Hans-Christian var en nær samarbeidspartner og venn. Hele FO er i sorg og vantro over hans altfor tidlige bortgang. Fagbevegelsen har mistet en bauta. Våre tanker går til Hans-Christians nærmeste familie og kolleger i LO, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Det var LOs 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik, som først fortalte den triste nyheten til FriFagbevegelse, rett før kl. 12.30 i dag.

‒ Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn og LO har mistet en ruvende leder, som hadde mange års virke foran seg, sier Hessen Følsvik på LOs nettside.

Hun legger til at Hans-Christian Gabrielsen var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker.

‒ På vegne av hele FO ønsker vi å takke Hans-Christian for innsatsen for landet, fagbevegelsen og vanlige arbeidsfolk. Vi takker også for klemmer, latter og kameratskap. Vi er i dyp sorg, sier Mimmi Kvisvik. 

Hans-Christian