Illustrasjonsfoto

Visste du at FO godkjenner praksisorientert kompetanse for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere?

Vi gjør det med støtte fra Helsedirektoratet. Alle innen de nevnte yrkene kan få en slik uttelling for tilleggskompetansen sin, enten de er medlemmer av FO eller ei. Godkjenning av praksisorientert kompetanse er gratis for FOs medlemmer. Ikke-medlemmer må betale et behandlingsgebyr for vurdering av søknad. 

Hvis søknaden fyller alle kriterier blir den behandlet og godkjent administrativt. Du kan også få tilbakemelding på vurderinger og utdanningsløp utenom de fastsatte møtene. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Søk om godkjenning her

Merk deg fristene

Du kan få vurdert utdanningsløp, søknader eller dispensasjonssøknader av godkjenningsutvalget. Sender du inn søknaden før godkjenningsutvalget møtes rekker de å behandle saken din under møtene. 

Godkjenningsutvalget for barnevernspedagogene har møte 1. juni

Godkjenningsutvalget for sosionomene har møte 18. juni.

Det er selvfølgelig mulig å sende inn søknad om godkjenning året rundt. Godkjenningsutvalget for vernepleiere har allerede hatt sitt møte dette halvåret. Men de behandler nye søknader ved neste møtet til høsten.

 

Hva er praksisorientert kompetanse?

Praksisorientert kompetanse er kombinasjonen av formell videreutdanning, praksis og veiledning.

 

Slik får du godkjenning

Søk om godkjenning her: fo.no/godkjenning.

 

Hva betyr godkjenningen for deg?

Ved godkjenning får du utdelt et kompetansebevis. Det kan gi deg flere jobbmuligheter og lønnsuttelling. I tillegg synliggjør det viktig kompetanse hos våre profesjoner.

 

Hvem kan få godkjenning?

FO forvalter fire ulike godkjenninger:

Veileder, spesialkompetanse, klinisk barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier og klinisk spesialist. 

Det er ulike kriterier knyttet til hver godkjenning. Merk deg at både spesialkompetanse og klinisk kompetanse krever minst to år relevant arbeidserfaring innen du starter med videreutdanningen.

 

Les mer om kriteriene for å få tilleggskompetansen din godkjent: fo.no/godkjenning.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med FOs forbundskontor:

kontor@fo.no eller ring 91 91 99 16.

Visste du at FOs godkjenningsordninger er gratis for våre medlemmer?

Gjør som 28.000 andre – bli medlem i FO!