Helga Melsom og Mimmi Kvisvik
Rådgiver ved FOs forbundskontor Helga Melsom og forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik sitter i Forhandlingsutvalget til LO kommune.

Forhandlingssammenslutningene som representerer de ansatte i kommunene hadde i torsdag sitt tredje møte med KS, som representerer arbeidsgiversiden.

LES HELE KRAVET: Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune (PDF, 858KB)

Partene står noe fra hverandre. 

LES MER I FONTENE: Avstand mellom partene i kommuneoppgjøret

Frist 30. april

Lønnsforhandlingene fortsetter med mål om å komme i havn med kravene innen fristen 30. april. Hvis partene ikke blir enige innen den tid blir det mekling, og mulighet for streik. Følg med på fo.no for å holde deg oppdatert.

Lønnsoppgjøret mellom KS og LO kommune gjelder FOs medlemmer ansatt i kommunal sektor, bortsett fra Oslo kommune. De har et adskilt lønnsoppgjør.

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 13 000 medlemmer.

Dette tariffområdet gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre medlemmer i KS jobber innenfor:

  • Tjenester for utviklingshemmede
  • Kommunalt barnevern
  • Sosialtjeneste/NAV

Over 180.000 medlemmer i LO-kommune

LO Kommune har 181 070 aktive medlemmer i kommunal sektor. LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av, i tillegg til FO, følgende forbund i kommunal sektor:

Fagforbundet
EL og IT Forbundet
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Skolenes landsforbund (SL)
Fellesforbundet

LES MER I FONTENE: FO følger nøye med på likelønnskravet