Regjeringen la denne uken frem handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet». I planen blir 43 tiltak, som skal bedre hverdagen til LHBTI-personer*, beskrevet. Tiltakene spenner bredt, fra alt fra kunnskap og forskning, til barnevern, arbeidsliv og internasjonalt arbeid.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, sier at det er positivt at regjeringen har kommet med en plan, men er kritisk til at det er tatt så lang tid. Den forrige handlingsplanen gikk ut i 2012, og forventingene har derfor vært store. FO-lederen er skuffet over ullene tiltak.  - Under flere av de foreslåtte tiltakene står det kun at det skal «vurderes» å gjøre noe, og det følger heller ingen økonomiske insentiver med planen, sier Kvisvik.

Forbundslederen er spesielt skuffet over tiltakene som omhandler arbeidslivet. – Her skal myndighetene «vurdere å ta opp til drøfting» innsats mot diskriminering mot LHBTI-personer i trepartssamarbeidet om likestilling i arbeidslivet. Videre skal det lages en nettside med informasjon om LHBTI til arbeidsgiverne. Dette er alt for tamt, og her skuffer regjeringen, avslutter Kvisvik.

*LHBTI står for lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønn.

Hele planen kan leses her. (PDF, 5MB)