Forbundsleder Mimmi Kvisvik

- Tverrfaglighet i rusomsorgen er en styrke, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO.

Kvisvik mener tvert imot at i rusomsorgen er tverrfaglighet en styrke. Det trengs snarere mer, ikke mindre, sosialfaglig kompetanse innenfor dette feltet. Rusmiddelomsorgen må være tverrfaglig og tverrprofesjonell, og de ulike faglige innfallsvinklene må anerkjennes som likeverdige. - Tydeligere mål om kompetanseheving på rusmiddelområdet er nødvendig, både for ansatte i kommunale helse- og sosialtjenester og i spesialisthelsetjenesten. Dette er nødvendig for bedre å se sammenhenger og fange opp så tidlig som mulig, understreker FO-lederen

Mennesker med rusrelaterte lidelser er ingen homogen gruppe. Det er behov for variert og individuelt tilpasset behandling med hensyn til innhold og lengde – med eller uten medikamenter. For FO er det viktig at fagfeltet har kompetanse knyttet til risikofaktorer for rusmiddelavhengighet, avdekking av bekymring knyttet rus, samt kompetanse til å bidra til et helhetlig tilbud. Her er tverrfaglig samarbeid en forutsetning. FOs profesjoner er helt sentrale, både i rusmiddelforebyggende, behandlende  og oppfølgende arbeid på alle nivåer, understreker forbundsleder Mimmi Kvisvik.