Psykisk helse

Sommeren 2019 ble Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) varslet om at en 17 år gammel gutt hadde tatt sitt eget liv. Med historien til Jonas, som gutten blir kalt i rapporten, har Ukom undersøkt ulike faktorer som kan føre til at ungdom som trenger helsehjelp, ikke alltid blir fanget opp. 

LES RAPPORTEN: Ungdom mot uavklart tilstand 

Rapporten påviser en rekke områder som øker risikoen for at ungdom ikke blir fanget opp. Den peker blant annet på at det er uklart hvem som har ansvar for barn og unge som har det vanskelig over tid og at oppfølgingen er mangelfull. Den viser også til at kartlegging ikke følges opp med systematiske tiltak. 

Ukom kommer med særlig tre anbefalinger: 

  • Når barn og unge blir henvist til BUP, må det sikres at de får en videre vurdering og oppfølging, også når de får avslag. En henvisning må utløse en plikt til samarbeid mellom BUP og kommunen. En slik rett og plikt bør tydeliggjøres i regelverket. 
  • Ukom tilrår at Helse- og omsorgsdepartementet bør sette i verk tiltak som reduserer den store ubegrunnede variasjonen i tjenester innen psykisk helsehjelp til barn og unge. I tillegg til at man bruker ventetid som en kvalitets- og styringsindikator, bør man på samme måte bruke andel avviste. 
  • Et tilsyn bør alltid omfatte en vurdering av hvorvidt barn og unge har fått pasientrettighetene oppfylt i helse- og omsorgstjenesten som helhet. I tillegg bør tilsyn etter alvorlige hendelser ha som rutine å involvere pasient eller pårørende for å høre hvordan de har opplevd tjenestene, og på den måten opplyse saken få fram deres historie. 

LES SAKEN I FONTENE: Jonas (17) tok livet sitt etter å ha blitt avvist av BUP to ganger

FOs nestleder Marianne Solberg ber politikerne ta rapporten på alvor og følge opp anbefalingene fra Ukom.  

– Vi må lære av historien til Jonas. Barne- og ungdomspsykiatrien må være tilpasset dem slik at vi fanger opp dem som trenger aller mest hjelp. De skal ikke føle seg som en stafettpinne mellom tjenestene, men bli ivaretatt av trygge voksne, sier Solberg.