Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO og forhandlingsutvalget i LO- Stat anbefaler å stemme JA.

Les mer om bakgrunnen for denne anbefalingen her.

Fristen for å avlegge stemme er satt til 18. juni kl.12.00.

LO Stat har utarbeidet et eget uravstemningsdokument (PDF, 212KB) der hovedinnholdet i forhandlingsresultatet er gjengitt