LO og NHO ble enige om prinsippene rundt en ny avtalefestet pensjon (AFP) i årets tariffoppgjør, og satte sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet i gang en utredning.

Da tok man sikte på at utredningsarbeidet skulle være ferdig i løpet av året.

Partene ser nå at utredningen vil ta lenger tid enn forventet.

- Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

For mer informasjon