Les uttalelsene her:

Kampen for frihet er ikke vunnet

Regjeringens integreringsmelding – en melding for enerne

Norge med den strengeste asyl- og flyktningpolitikken i Europa

Flere oppgaver til kommunene krever et krafttak for kommunalt barnevern

En skole og et arbeidsliv for alle