Marit Selfors Isaksen

Stiftelsen SOR arbeider for at alle mennesker med utviklingshemming skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre. FO er en av elleve organisasjoner som i sin tid var med å stifte SOR.

Stiftelsen SOR arbeider for å fremme rettigheter til personer med utvikling, og har hovedfokus på informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill. Det legges særlig vekt på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter, og stiftelsen samarbeider med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner for å oppnå sine mål.

– Det er med stor respekt for arbeidet SOR gjør at jeg nå ser frem til å jobbe sammen med styret fremover, sier Isaksen.

Under Arendalsuka skal Stiftelsen SOR og FO samarbeide om et arrangement som setter fokus på arbeidsinkludering. Tittel på seminaret er "Fra drøm til virkelighet - om vellykket arbeidsinkludering". Arrangementet er gratis og åpent for alle. Les mer om arrangementet her.

Les mer om Stiftelsen SOR her.