Illustrasjonsfoto: person foran data på kjøkken
PENSJONSKONFERANSE: LO gir deg all informasjonen du trenger om ny pensjonsordning. Du som befinner deg et annet sted enn Oslo kan følge den direkte fra klokken 11 torsdag 5.april.

FO anbefaler deg som er medlem til å stemme ja til en ny pensjonsordningMen hva går egentlig den nye pensjonsordningen ut på?

For at du skal bli litt klokere på pensjon og hva som står på spill avholder LO en rekke pensjonskonferanser i tiden framover. Påmeldingsfristen er ute, men flere av konferansene vil streames direkte. Den første kan du få med deg her:

 

 

 

 

LES OGSÅ: Foreløpig blir ingen av FOs medlemmer tatt ut dersom det blir streik

Dette er ny pensjonsordning

Natt til lørdag 3. mars ble arbeidstakere og arbeidsgivere i offentlig sektor enige om et forslag til ny tjenestepensjon. Ordningen skal føre til at det går raskere å tjene opp en pensjon til å leve av. Det skal bli lettere å ta ut pensjon og jobbe samtidig, og AFP-ordningen skal likne privat sektors, men uten de store hullene.  

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal til uravstemning blant medlemmene. FO kommer tilbake med mer info om når du som er FO-medlem kan avgi din stemme. Der skal du ta stilling til et anbefalt forslag til en ordning som er ny, men som fortsatt er trygg og god for deg som er medlem. 

Blir du forvirret av pensjon? FO hjelper deg!

Det er leveladersjusteringene som har tvunget fram en ny pensjonsordning. Den nåværende ordningen er for dårlig tilpasset pensjonsreformen og ville gitt svært lav pensjon for de som er unge i dag. Det er viktig å påpeke at levealdersjusteringen aldri har vært en del av disse pensjonsforhandlingene. Den ble vedtatt gjennom et bredt forlik i Stortinget i 2005 og ingenting tyder på at de folkevalgte vil endre på den. Prinsippet ble akseptert av partene i oppgjøret i 2009.

Den nye pensjonsordningen likner mer på opptjening i folketrygden. Man sparer opp et beløp hvert år man jobber som blir en pensjonskapital. Denne kapitalen fordeles på et forventet antall gjenstående leveår den dagen man går av med pensjon. 

SE OGSÅ: Fire filmer om offentlig tjenestepensjon

Følg FO på Facebook!