Sentrale parter i KS har ferdigstilt en omforent veileder om kompetanseutvikling.

Lansering av veilederen har blitt utsatt ettersom man ville ha med relevante endringer som ble gjort hovedtariffavtalen i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2022.

Trykk på bildet for å laste ned veilederen: 
Veileder