FOs profesjonsråd for sosionomer - foto
PROFESJONSRÅDET FOR SOSIONOMER: Nils Karlsholm, Solveig Vagle, Hanne Glemmestad, Cecilie Zachariassen, Andreas Kikvik, Marit Nybø, Kathrine Haugland Martinsen og Ingunn Ellingsen.

Konferansen ble holdt av den østerrikske sosialarbeiderorganisasjonen og den internasjonale sosialarbeiderorganisasjonen (IFSW).

Delegasjonen fra FO besto av profesjonsrådet for sosionomer, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg og Mimmi Kvisvik fra forbundsledelsen, og FO Møre og Romsdal som deltok med egen delegasjon.

Arrangementet hadde 500 deltakere og ble avholdt 8.-11.september i Østerrikes hovedstad, Wien. Årets hovedtema var sosial beskyttelse og menneskelig verdighet.
 

Norsk deltaker med workshop 

Dora Poni Loro var den eneste norske deltaker med en workshop på konferansen. Hun fortalte en personlige historie for å gi perspektiver som er nyttig i sosialt arbeid.  

Hun fortalte om hvordan det er å bli migrant og å være forelder, og hvilke konsekvenser det kan ha. Du mister det du eier, du mister språket og det sosiale nettverket du har. Du må flytte og lære nye kulturelle, sosiale og institusjonelle koder, og du får nye roller: migrant, forelder, klient og tjenestebruker. 

Dora Poni Loro og Kathrine Haugland Martinsen på sosialarbeiderkonferanse i Wien 2019

PERSPEKTIVER: Dora Poni Loro løftet frem viktige erfaringe. Her med Kathrine Haugland Martinsen fra FOs forbundsledelse.


Loro mottok også stipend tidligere i år fra Fellesorganisasjonen (FO) og NSSK som er den nordiske sosionomforbunds samarbeidskomite.

I tillegg deltok Lise Cecilie Kleppe og Blanka Støren-Vaczy fra OsloMet med en presentasjon om et forskningsprosjekt som omhandler digitalisering av sosialt arbeid.

Her kan du lese alle abstraktene som ble antatt på konferansen
 

FO hos IFSW Europe

IFSW Europe arrangerte sitt årlige møte for de europeiske representantene i forkant av konferansen.

FOs leder Mimmi Kvisvik og rådgiver i FO, Andreas Kikvik møter IFSW

DELEGATMØTE: Rådgiver i FO, Andreas Kikvik og FO-leder Mimmi Kvisvik


Møtet i IFSW vedtok flere uttalelser. En om brexit og en om sosialt arbeids utfordringer fremover.

Her finner du alle uttalelsene:

 

Vil du delta på den globale internasjonale verdenskonferansen?

NSSK gir hvert år stipend til medlemmer av FO som skal fremføre et innlegg på en konferanse. Følg med til neste år når FO og NSSK gir stipend for å delta med en presentasjon på den globale internasjonale verdenskonferansen som foregår i juli i 2020 i Calgary i Canada.

Les mer om konferansen her: 2020 Global Social Work Conferance in Canada

Fristen for å komme med et abstrakt er 1. november 2019