Det var etter initiativ fra fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at en enstemmig Arbeids- og Sosialkomite, tidligere i år, stilte seg bak kravet om en ny forskrift til Arbeidsmiljøloven som skal forebygge vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

- Nå er det viktig at regjeringen følger opp og konkretiserer dette arbeidet, slik at en ny forskrift kan tre i kraft raskest mulig, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO). Forskriften må sørge for et tydelig plassert arbeidsgiveransvar for forebygging og oppfølging, samt at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring i problematikken. En viktig forutsetning er også at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass, sier Mimmi Kvisvik.

Les innstillingen fra Arbeids- og Sosialkomiteen

Les mer om Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen