ÅRETS TILLITSVALGT: Barnevernspedagog Veronicha Johnsen har mottatt prisen som Årets tillitsvalgt 2021, for sin innsats som plasstillitsvalgt ved Barnevernet i Østre Toten.
ÅRETS TILLITSVALGT: Barnevernspedagog Veronicha Johnsen har mottatt prisen som Årets tillitsvalgt 2021, for sin innsats som plasstillitsvalgt ved Barnevernet i Østre Toten.

– Det gir mer motivasjon til å stå på ekstra, og jeg blir glad for at jobben vi gjør blir lagt merke til. Det betyr også noe for oss ansatte i barnevernstjenesten i Østre Toten – at vi blir sett og lagt merke til, sier Veronicha til Fontene.

LES SAKEN: Veronicha kjemper mot kutt av stillinger i barnevernstjenesten – nå er hun kåret til årets tillitsvalgt.

Det er fylkesavdelingene i FO som har nominert hver sin kandidat til kåringen. FO Innlandet trekker fram at Johnsen har utmerket seg i kampen mot store bemanningskutt i barnevernstjenesten i Østre Toten.

Veronicha fortjener vår nominasjon som årets tillitsvalgt i FO fordi hun er uredd, faglig sterk, inkluderer medlemmene på en meget god måte og jobber intenst med å stoppe omfattende kutt i tjenesten, blant annet gjennom tydelige varsler til kommunedirektør og politikere, samt media. FO trenger tillitsvalgte som Veronicha Johnsen som kan stå trygt i stormen, skriver de i sin begrunnelse for nominasjonen. 

LES OGSÅ: Bekymra for hjelpa til dei svakaste

Viktige tillitsvalgte 

Kåringen er en del av FOs arbeid for å løfte frem de tillitsvalgtes rolle i fagforeningsarbeidet og samfunnet ellers. FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik mener kåringen gjør dette på en god måte. 

– FOs tillitsvalgte er selve grunnmuren i vår organisasjon. Våre over 1200 tillitsvalgte kjemper våre medlemmers saker, og forhandler og får gjennomslag hos arbeidsgivere og lokalpolitikere i hele landet. De tillitsvalgte trygger medlemmene, slik at medlemmene kan trygge andre. Jeg er utrolig stolt over den jobben de gjør, sier Kvisvik. 

FO kåret Årets tillitsvalgt for første gang i 2019. Da fikk hovedtillitsvalgt i Asker kommune, Marit Frette Opsahl, prisen. I fjor gikk prisen til Ingvild Didriksen fra FO Rogaland. 

DE NOMINERTE: Les Fontenes sak med alle de nominerte til Årets tillitsvalgt 2021 her