Mimmi Kvisvik                                     

FO-leder Mimmi Kvisvik deltok på 1.mai-markeringer i Voss og Bergen, og var fornøyd med engasjementet til tross for vekslende vestlandsvær.

Rekordoppmøte på Voss

Kvisvik var hovedtaler på Voss og i følge arrangørene var det rekordoppmøte. De kunne også fortelle at det var første gang en nasjonal forbundsleder talte på Voss 1. mai. 

- Mange sier at 1.mai har utspilt sin rolle, men dette er ikke bare historieløst, det er perspektivløst, det er individualistisk og det er usolidarisk, sa Kvisvik.

Kvisvik besøkte også flere deler av Hordaland 1.mai. I sin appell på FO-samling i Bergen la hun vekt på erobringene norsk fagbevegelse har gjort gjennom mer enn 100 år.

- Gratulerer med åttetimersdag, arbeidsmiljølov, ferielov og tariffavtaler! Gratulerer med velferdsstaten, den norske modellen og trepartssamarbeidet, sa Kvisvik.

Hun understreket samtidig at utviklingen på flere områder går i gal retning og at man trenger forandring.

- Vi trenger mer innsats for å bekjempe arbeidsledighet og vi trenger ny fart i arbeidet med likestilling, påpekte hun.

Engasjerte på Elverum

Marit Selfors Isaksen fra FOs politiske ledelse holdt tale på Elverum. Der la hun vekt på at fagbevegelsen har mye å være stolte av.

- Det ene er jo selve grunnmuren i arbeidslivet - partssamarbeidet og den norske modellen. Helt siden opprettelsen av hovedavtalen i 1935 har vi i Norge hatt partssamarbeid. Det betyr ikke at vi aldri er uenige, men det betyr at vi har rett til å forhandle kollektivt og at vi er ansvarlige samarbeidspartnere. På denne måten har arbeiderbevegelsen vært med å bygge opp velferdsstaten, sa hun i sin tale.

- Vi har endret Norge fra å være et fattig land i Europas utkant til å bli en moderne velferdsstat. Og oljen har ikke klart dette alene, påpekte hun.

Marit S. Isaksen fra FO-ledelsen sammen med Jonas Gahr Støre og leder av FO Hedmark, Olav Neerland                                     

Marit S. Isaksen fra FO-ledelsen sammen med Jonas Gahr Støre og leder av FO Hedmark, Olav Neerland.

I tillegg til å fremheve alt som er oppnådd, la også Isaksen vekt på at det er mye igjen å kjempe for.

- De siste årene har vi slitt med den mest høyreorienterte regjeringen siden krigen. Regjeringen har gitt sakttelette til de rike, økt forskjellene i samfunnet, satt på bremsene i likestillingsarbeidet og åpnet slusene for velferdsprofitører. I tillegg har de gått til angrep på arbeidsmiljøloven.

Isaksen var opptatt av viktigheten av hovedparolen om et trygt arbeidsliv, - og at dette også må gjelde for arbeidstakere som utsettes for vold og trusler.

- Halvparten av assatte i barnevernet sier at de i løpet av de siste tolv månedene har vært utsatt for vold og/eller trusler om vold. En fjerdedel har vært utsatt for netthets. Sånn kan vi ikke ha det!

Holdt appell i Oslo: - #Metoo har vært et veiskille

FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen holdt appell på FO-frokost i Oslo.

- Jeg blir virkelig høytidsstemt av å ta på meg 1.mai-nåla. Hvert år får jeg større og større ærefrykt for hva denne dagen står for, de seirene som er kjempa frem og de kampene som ligger foran oss, innledet hun.

Videre la hun vekt på budskapet i Oslos hovedparole "Fellesskap fungerer - stopp velferdsprofitørene". 

- Er det noe vi som FOere vet så er det at fellesskapet fungerer, sa hun. - Våre felles penger skal finansiere offentlig velferd, ikke privat profitt!

Marianne Solberg Johnsen

Marianne Solberg Johnsen snakket til sine egne i Oslo 1.mai.

Solberg Johnsen la også vekt på viktigheten av #metoo-kampanjen, som hun beskriver som et vannskille i historien når det gjelder samfunnets holdning og bevissthet rundt seksuell trakassering. 

- #Ikketilforhandling er fagbevegelsens egen versjon av #metoo. Vi må jobbe aktivt for at vår egen organisasjon skal være et trygt sted for alle, sa hun.

Nestlederen påpekte at FO nylig har vedtatt egne retningslinjer mot seksuell trakassering. 

- Vi skal ha nulltoleranse for dette i vår organisasjon, understreket hun.

En internasjonal dag

Til sist la både Kvisvik, Johnsen og Isaksen vekt på viktigheten av å organisere seg, - og de oppfordret til å løfte blikket utover Norges grenser;

- Norsk Folkehjelps 1.mai-aksjon går til arbeid mot ulikhet og til å støtte organisasjoner og grupper som kjemper for at ressursene skal komme hele folket til gode. Dette bør vi støtte. Det er folk som forandrer verden!