KJENT PERSONELL: FO mener det vil være hensiktsmessig for mange med nedsatt funksjonsevne å få Corona-vaksinen av personell de kjenner.
KJENT PERSONELL: FO mener det vil være hensiktsmessig for mange med nedsatt funksjonsevne å få koronavaksinen av personell de kjenner.

Frem til nå har tilgang på det digitale vaksinasjonsregisteret SYSVAK kun vært forbeholdt autorisert lege, sykepleier, provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt eller apotektekniker. 

Dette har FO reagert på, da vernepleiere er autorisert helsepersonell på lik linje med profesjonene på denne listen. FO har levert høringsinnspill om dette til endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksine mot covid 19.

FO har deretter gått i dialog med Folkehelseinstituttet og løftet vernepleierens kompetanse og behov for denne i det viktige vaksinasjons-arbeidet som ligger foran oss:
 
«Vernepleiere kan bidra og brukes til å utføre vaksinering mht.Covid-19. Vernepleiere jobber ofte med personer med nedsatt funksjonsevne, både kognitivt og fysisk, som får tjenester i eget hjem. For mange utsatte pasienter med tjenester i eget hjem vil det være hensiktsmessig å bli vaksinert annet sted enn på fastlegekontor eller annet vaksinasjonssted. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig for brukeren 
at det er kjent personell som setter vaksinen», skrev FO i sin henvendelse til FHI.

Viktig gjennomslag for FO

I dag har Folkehelseinstituttet meldt tilbake om at vernepleiere nå også vil få tilgang på vaksinasjonsregisteret. 
 
— Det er bra at vernepleiere nå får anerkjennelse for det arbeidet de utfører, den kompetansen de har, og får tilgang på lik linje med annet autorisert personell. Denne tilgangen skulle de hatt allerede, sier Marit Isaksen, Leder for FOs profesjonsråd for vernepleiere.