Mimmi Kvisvik

Rapporten fra Fafo om fattige fra Romania viser at det er ingen tegn på organisering av bakmenn, eller at bakmenn tar deler av inntekten fra tigging. Den viser også at menneskene lever i reell fattigdom. En av tre bor, for eksempel i hus uten innlagt vann. To tav ti har en eller annen form for oppvarming i husene i Romania. Et flertall ville helst hatt arbeid i Skandinavia, og opplever det som ydmykende å måtte tigge. Fire av ti som bor på gaten, eller i biler i Oslo, er rumenere uten rom-bakgrunn.

- Det er å håpe at denne rapporten kan bidra til en bedre debatt om hvordan vi skal forholde oss til fattige fra Romania og andre land. Alle fakta som kan vidra til at vi får en debatt basert på realiteter, ikke synsing, er av det gode, fastslår forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Les om rapporten på Fafos sider.

Les om debatten etter rapporten i Aftenposten