UNDERSØKELSE: Scan QR koden eller trykk på lenken i saken for å delta.
UNDERSØKELSE: Scan QR koden eller trykk på lenken i saken for å delta.

Nå trenger prosjektet din hjelp: URO har utviklet et spørreskjema for å få mer kunnskap om rus, utviklingshemming og behov for tiltak.

Vil du bruke noen minutter på å svare? Skjemaet stenges 30. april. 

Målgruppa for undersøkelsen er:

•    Alle som møter personer med rusutfordringer eller personer med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker i sitt arbeid
•    Personer som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker
•    Personer som har venner eller noen i familien som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker.