Regjeringen vil lempe på kravene
Forslaget som nå ligger på bordet fra regjeringen innebærer at kravet om mastergrad innen 2031 legges bort.

I dag er det slik at fra 2031 må ansatte i kommunalt barnevern ha barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. I tillegg til at ansatte som innen 1. januar 2031 kan dokumentere at de har minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet og en videreutdanning på 30 studiepoeng, også oppfyller kravet.

Nå vil regjeringen lempe på kompetansekravene. Forslagene som nå ligger på bordet innebærer at kravet om mastergrad innen 2031 legges bort. Blant de øvrige forslagene er tjenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre og styrking av barns rettigheter i barnevernssaker.

Ny kvalitetsreform

Lovforslagene er en del av den varslede kvalitetsreformen i barnevernet, som har som formål å møte de viktigste utfordringene i barnevernssektoren.

– Jeg foreslår å justere kompetansekravene i det kommunale og statlige barnevernet. Jeg vil åpne for at personer kan oppfylle kompetansekravene på flere måter, der vi anerkjenner praktisk erfaring og kompetanse, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB i forbindelse med at flere forslag til endringer i barnevernsloven sendes på høring.

– Med disse forslaga som vi nå sender ut på høring tar vi viktige grep for å sikre et barnevern til det beste for barn og familier som trenger hjelp. Vi foreslår store endringer, som til sammen skal bidra til å møte de viktigste utfordringene i barnevernssektoren, sier Kjersti Toppe i pressemeldingen som ble sendt ut fra regjeringen i går.

Toppe sier en av de største utfordringene i barnevernet i dag er at det er svært stor gjennomstrømming av ansatte. Hun peker på lag én av fem slutter årlig i barnevernet. Kompetansekravet fører til et unødvendig høyt trykk på institusjonene, hevder hun.

– Det handler om to ting. At det kan bli vanskelig for barnevernstjenestene å oppfylle kompetansekravet i 2031. I tillegg sliter tjenestene med stor turnover. Det er vel og bra å få inn unge, nyutdannede, men jeg er bekymret for at vi vil miste mange erfarne ansatte hvis kravet forblir som i dag, sier Toppe til Fontene.

FO er ikke overrasket

FO-leder Marianne Solberg er ikke veldig overrasket over at regjeringen vil gjøre noe med kompetansekravene i barnevernet.

–  FO har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som jobber i barnevernet om dagens ordning.

Hun sier FO er opptatt av at det skal være høy kvalitet og kompetanse i barnevernet. Samtidig som hunpeker på at er det flere av FOs medlemmer som opplever kravene som problematiske i praksis.

–  De opplever at deres lange erfaring og kompetanse ikke blir verdsatt lenger. Vi skal nå sette oss nøye inn i hva forslagene vil ha å si i praksis, avslutter Solberg.