Illustrasjonsfoto
FO og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) vil at ettervern skal bli en tydelig rettighet for
barnevernsbarn frem til med 25 år.

I dag lanserer Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) en kampanje for å gi ungdom i barnevernet lovfestet rett til ettervern frem til og med 25 år.

Ungdom i barnevernet har ingen tydelig rett på fortsatt hjelp fra barnevernet etter fylte 18 år. I dag har barnevernet kun plikt til å vurdere ettervern, men det er ingen rettighet. I praksis må mange ungdommer flytte ut av barnevernsinstitusjonen eller fra fosterforeldre når de blir myndige. 

 

Vil gi barnevernsbarna noen å takke etter fylte 18

– Vi får tilbakemelding fra mange FO-medlemmer som jobber i barnevernet, om at de er svært bekymret for barnevernsungdoms overgang til voksenlivet, sier Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse.

Som 18-åringer går de fleste fra barnevern til ingen vern. 

Det vil LFB og FO gjøre noe med gjennom kampanjen #takkmamma. I forbindelse med regjeringens arbeid med forslag til ny barnevernslov i høst, krever de to organisasjonene at:  

  • barnevernsbarn må få rett til ettervern til og med fylte 25 år.
  • Ettervernet må være fleksibelt. Det skal være mulig å opprette, gjenopprette eller bytte ettervernstiltak kontinuerlig frem til og med fylte 25 år.

 

 

Vil du gi ungdom i barnevernet tydelig rett til hjelp etter fylte 18 år?

Skriv under her: opprop.net/takkmamma 

 

Ettervern er barnevernets siste mulighet for å hjelpe 

De alle fleste foreldre følger opp og støtter barn sine langt inn i voksenliv. Det er denne oppfølgingen og støtten ettervern skal fungere som.

– På samme måte som at foreldre ikke lukker døra for barna sine når de blir 18, må heller ikke barnevernet slutte å ta ansvar for sine barn på 18-årsdagen, sier Kathrine i FO.

Kathrine Haugland Martinsen
Ungdom i barnevernet har ingen tydelig rett på fortsatt hjelp etter fylte 18 år. Derfor har FO tatt initiativ til å samarbeide med LFB om en slik kampanje, forteller Kathrine Haugland Martinsen i FO.

 

Forskning og statistikk viser at ettervern gjør at unge voksne som har vært i barnevernet strever mindre.

– Det er derfor er denne kampanjen så viktig, sier Kathrine.

Hun forteller at kampanjen #takk mamma #takkpappa peker på de små og store tingene svært mange foreldre gjør for barna sine selv om de er blitt godt over 18 år.

– Mange av oss tar for gitt at vi kan ringe foreldrene våre å spørre om råd. Vi tar som en selvfølge at vi kan dele våre gleder og bekymringer med dem  eller at vi kan stikke hjem på søndagsmiddag. Vi glemmer hvor heldige vi er, for vi vet jo egentlig at ikke alle har det sånn, sier hun.  

Les kronikk som stod på trykk i VG i vår: Endelig ettervern for barnevernsbarn?

 

Også voksne trenger foreldre 

Vilde Adolfsen leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, kjenner til mange ungdommer i barnevernet uten foreldre eller andre voksne som kan stille opp for dem etter fylte 18. 

Vilde Adolfsen 
Leder i LFB Vilde Adolfsen har lenge vært opptatt av å gi ungdom i barnevernet et bedre tilbud etter de fyller 18 år. Foto: FO

 

– Mange må flytte ut av barnevernsinstitusjonen eller fra fosterforeldre når de fyller 18, eller de mister annen hjelp og støtte de har behov for.

Det er ikke slik at de slutter å trenge omsorg, støtte eller praktisk hjelp idet de blir myndige, understreker lederen i Landsforeningen for barnevernsbarn. 

– Men med dagens ordning er det helt tilfeldig hvem som får ettervern og ikke. Det må vi gjøre noe med. Unge i barnevernet fortjener et bedre tilbud, sier Vilde. 

Følg FO på Facebook!

 

"På samme måte som at foreldre ikke lukker døra for barna sine når de blir 18,

må heller ikke barnevernet slutte å ta ansvar for sine barn på 18-årsdagen"

- Kathrine Haugland Martinsen i forbundsledelsen i FO

 

 

Fortsatt i tvil om du vil signere oppropet? 

Her er 5 gode grunner til å skrive under oppropet:

1. Det offentlige påtar seg et stort ansvar når barnevernet setter inn tiltak i en familie. Det ansvaret gir forpliktelser i overgangen til voksenlivet

2. Ettervern gjør at unge med barnevernsbakgrunn strever mindre med voksenlivet

3. Ettervern gjør at ungdom i barnevernet får følelsesmessig støtte og opplæring i sosiale og praktiske ferdigheter for å håndtere livet på egenhånd

4. Ettervern blir bortprioritert når andre oppgaver er lovpålagt og ressursene er knappe

5. Ettervern er en sammfunnsøkonomisk lønnsom investering
 

LES MER: Si JA til barnevernsbarns rett til hjelp frem til og med 25