- Jeg kan ikke la frykten styre hverdagen, forteller NAV-veileder Eva E. Johannessen til Dagbladet. Avisen fulgte ansatte på NAV Hamar, og beskrev en del av det presset disse står i til daglig. Fredag 4. september måtte jobbsenteret på Hamar stenge etter at en trussel ble ringt inn. Etter flere hendelser de siste åra har NAV Hamar økt sikkerhetsberedskapen. Knivdrapet på en NAV-ansatt i Oslo i 2013, utsløste frykt innad i virksomheten. Det ble satt inn vekter i hele åpningstida.

Johannesssen forteller at de ansatte tidligere opplevde, nærmest daglig, å bli skjelt ut på telefonen eller i jobbsenteret. Nå får vedkommende advarsel om å dempe seg. Fortsetter utskjellingen, risikerer de å bli utestengt. De får da tjenesten sin via telefonmøte eller skriftlig. Det har hjulpet.

Dagbladet skriver at tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser en klar økning i antall registrerte rapporteringer av trusler og vold mot NAV-ansatte fra 2012 til 2014. Første halvår i år viser fortsatt økning, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er flest trusler og truende atferd, og færrest fysiske angrep. Ofte er de samme NAV-kontorene innblandet i flere hendelser.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik sier til Dagbladet at trykket på NAV-kontorene er forskjellig. Arbeidssituasjonen preges av hvor kontoret ligger, og hvilken ledelse de har, men gjennomgående opplever NAV-ansatte et veldig høyt arbeidspress. - Nok tid til å skape relasjoner med brukerne er avgjørende hvis NAV-ansatte skal klare å utføre jobben sin og føle at arbeidshverdagen gir mening, tror Kvisvik.

- Det er viktig å ha høy nok bemanning og nok fleksibilitet til å kunne være tilgjengelig for brukerne. For eksempel bør brukerne klare å nå saksbehandleren sin på telefonen uten å måtte ringe i dagevis, sier hun, og legger til at tilgjengelighet også er avgjørende for å forebygge vold og trusler.

FO krever en forskrift til arbeidsmiljøloven. Denne skal bidra til å forebygge vold og trusler mot ansatte.

Artikkelen finnes som betalingstjeneste på dagbladet.no