Antall registrerte tilfeller av vold og trusler har sunket jevnt og trutt. I 2011 ble det registrert 2742 tilfeller. I fjor var tallet nede i 1313, skriver FOs medlemsblad Fontene.

Noe av nedgangen kan skyldes redusert bruk av institusjoner, men systematisk satsning på kompetanse blant de ansatte er en viktig faktor. - Svaret har vært å jobbe med tilbudet til brukerne, i tillegg til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Det har vært helt nødvendig med systematisk og helhetlig arbeid som inkluderer både arbeidsforhold og faglig innsats. Det er to sider av samme sak, forklarer FO-lederen.

En av regionene hvor nedgangen har vært stor er region sør. De statlige institusjonene i region sør registrerte 228 tilfeller av vold og trusler om vold i 2015, mens de fire år i forveien registrere hele 431 hendelser.

- Vi har blitt bedre til å møte de ungdommene som potensielt kan utøve vold mot ansatte. Dermed unngår vi at situasjoner eskalerer, sier Petter Speilberg, verneombud i Bufetat region sør, til Fontene.

Statens barnevern rullet i 2011 ut et stort opplæringsprogram i traumebevisst omsorg. Gjennom dette har ansatte på institusjonene økt sin forståelse for barnas og ungdommenes situasjon. De har fått opplæring i å forebygge konflikter og situasjoner der det er nødvendig å bruke tvang, skriver FOs medlemsblad.

Les mer her