SOSIALPOLITIKK: FO-leder Mimmi Kvisvik skal sammen med stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt (Rødt), Linda Merkesdal (AP) og Mona Nilsen (AP) snakke om de sosialfaglige løsningene som må til for å gjenoppbygge samfunnet etter koronapandemien.
SOSIALPOLITIKK: FO-leder Mimmi Kvisvik skal sammen med stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt (Rødt), Linda Merkesdal (AP) og Mona Nilsen (AP) snakke om de sosialfaglige løsningene som må til for å gjenoppbygge samfunnet etter koronapandemien.

Meld deg på webinaret: Post-Covid: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger.
Tid: 12. mai kl. 8.30 – 9.15.

Koronapandemien startet som en helsekrise og en økonomisk krise, og utviklet seg videre til en sosial krise. På webinaret 12. mai lanserer vi rapporten «Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger». Her gir FO 10 anbefalinger til politiske vedtak for å gjenoppbygge samfunnet etter koronapandemien, og til hvordan vi kan være bedre rustet til neste krise.

Rapporten presenteres av FO-leder Mimmi Kvisvik. Stortingspolitikerne Linda Merkesdal (AP), Mona Nilsen (AP) og Hege Bae Nyholt (Rødt) vil deretter kommentere FOs funn og anbefalninger til politiske vedtak.

Rapporten beskriver våre positive og negative erfaringer fra pandemiperioden og konsekvenser pandemien fikk for utsatte grupper, ansatte og tjenestene de jobber i. 

Ingen kriser er like, men har det til felles at de rammer skjevt. God beredskap handler derfor om å forberede seg på ulike scenarier. Neste gang kan det være en flyktningkrise eller krise knyttet til konsekvenser av klimaendringer. Sosialarbeidere må ha en sentral rolle, og det må synliggjøres både gjennom praktisk arbeid og i politisk påvirkningsarbeid. 

Post-covid rapport