Webinar 8. februar: Hvor trykker skoen i NAV?
INNSPILL TIL REGJERINGEN: Vi trenger dine meninger om hvor skoen trykker i NAV.


Webinaret arrangeres 8. februar kl. 09:30–11:00 på Teams.

Meld deg på her

FO jobber for en “helhetlig gjennomgang” og tillitsreform i NAV. Regjeringen har utfordret oss til å komme med konkrete forslag til hva som kan gjøres for å forbedre tjenestene i NAV.

Til dette arbeidet trenger vi dine innspill til problemstillinger, utfordringer og konkrete forslag til endring og gjennomføring.

Aktuelle tema å se nærmere på er:

  • kompetanse og kompetansesammensetning
  • organisering av tjenestene
  • partnerskapet
  • samhandling og kommunikasjon
  • tilgjengelighet
  • arbeidsmåter mv.

Hvis dette er temaer du har meninger om er det viktig at du deltar på webinaret med workshop, og deler dine tanker med oss!

Meld deg på her

Påmeldingsfristen er 7. februar.

Webinaret med workshop gjennomføres digitalt på teams. Vi starter med en kort innledning fra statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Truls Wickholm, før deltagerne snakker sammen i grupper. Gruppene sammenfatter hovedpunktene fra gruppearbeidet og gir en kort presentasjon i plenum. Vi åpner for mulighet til å konkretisere innspill fra gruppene før oppsummering og avslutning.

Vel møtt!