Christian Wiik Kynsveen på Stortinget
GA TYDELIG BESKJED: Christian Wiik Kynsveen på Stortinget denne uken. 

FO deltok i onsdag på høring om «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028» (Meld. St. 4 (2018–2019). Lederen av profesjonsrådet for barnevernspedagoger, Christian Wiik Kynsveen, brukte sine tre minutter til å snakke om hvor viktig det er at FOs utdanninger har undervisere og forskere med profesjonsbakgrunn og praksiserfaring. De som jobber tettest med de mest utsatte barna, må være de mest kompetente, understrekte han.

‒ Vi i FO er bekymret for at det stadig blir færre med denne bakgrunnen i akademia. Derfor etterlyser vi konkrete tiltak som bidrar til at vi får flere, sa han.

For å få til både mer praksisnær forskning og undervisning, trengs det forskere og lærere med god kjennskap og forankring i praksisfeltet. Kampen mellom å være gode undervisere, produsere forskning som gir akademisk uttelling og samtidig produsere praksisnær forskning med direkte relevans for feltet, kan være utfordrende.

Vi er derfor opptatt av at slik at praksisnærhet og profesjonsbakgrunn i større grad må vektlegges.

FO ga også komiteen et skriftlig innspill. Les det her. (PDF, 155KB)