Søk
UTVIKLING: Stipendet skal bidra til utvikling av fagfeltet vårt.

FO vil bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse. Derfor tilbyr vi fagstipend på inntil kr. 20 000 til barnevernspedagoger i FO til å utforske og dele fagkunnskap innen yrkesfeltet.

Vi vil motivere medlemmene våre til å bidra til å løfte barnevernspedagogens posisjon og arbeidsfelt, og oppfordrer både ansatte i praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Ved å dele dine erfaringer og kunnskap bidrar du til kontinuerlig forbedring av fagfeltet vårt.

Stipendet gir deg muligheten til å søke midler til ulike formål:

  • Du kan for eksempel skrive fagartikler, bøker eller bokkapitler med temaer innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt.
  • Delta på nasjonale eller internasjonale konferanser ved å utforme paper, presentasjoner eller poster.
  • Utarbeide prosjektskisser eller forskningsdesign for ph.d.-søknader.

Vi ønsker også å støtte annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens rolle og arbeidsfelt. Derfor er vi spesielt interessert i gode praksiseksempler, poster, presentasjoner eller forskning som fremmer barnevernsfaglig utvikling.

LES MER: FOs fagstipend for barnevernspedagoger

For å kunne søke stipend må du være utdannet barnevernspedagog eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Ordningen er forbeholdt FOs medlemmer.

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her!

Fagartikler ønskes publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre profesjonsfaglige tidsskrifter.

Praktiske opplysninger:

  • Søknadsfrist er 3. september 2023
  • Her finner du søknadsskjemaet (PDF, 715KB). Du legger ved disposisjon eller skisse i søknaden. 
  • De som får stipend blir tilbudt skrivekurs. Kurset holdes 30. september og 1. oktober med oppfølgingsdager 25. eller 26 november.
  • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter. Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
  • FOs profesjonsråd for barnevernspedagoger avgjør tildelingen av stipend. Du vil få svar på søknaden i løpet av september 2023.

Søknad sendes på e-post til kontor@fo.no

Ta kontakt med seniorrådgiver Inger Karseth på 480 61 261 eller inger.karseth@fo.no om du har spørsmål.