Skriv
UTVIKLING: Stipendet skal bidra til utvikling av fagfeltet vårt.

Som Norges største profesjonsforbund for sosialarbeidere er FO opptatt av å styrke, synliggjøre og videreutvikle kompetansen til våre faggrupper. Derfor tilbyr vi egne fagstipend til sosionomer og velferdsvitere på inntil kr. 20 000 som vil utforske og dele av fagkunnskapen sin.

Vi håper at du vil bidra til å styrke og løfte fagene, og oppfordrer medlemmer fra praksisfeltet og akademia til å søke.

Fagstipendet gir deg muligheten til å søke midler til ulike formål:

  • Du kan for eksempel skrive fagartikler, bøker eller bokkapitler med temaer innenfor våre yrkesfelt.
  • Delta på nasjonale eller internasjonale konferanser ved å utforme paper, presentasjoner eller poster.
  • Utarbeide prosjektskisser eller forskningsdesign for ph.d.-søknader.

Vi ønsker også å støtte annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres viktige rolle og arbeidsfelt. Derfor er vi spesielt interessert i gode praksiseksempler, poster, presentasjoner eller forskning som fremmer sosialfaglig utvikling.

LES MER: FOs fagstipend for sosionomer
SE OGSÅ: FOs fagstipend for velferdsvitere

For å kunne søke stipend må du være utdannet sosionom, velferdsviter eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Ordningen er forbeholdt FOs medlemmer.

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her!

Fagartikler ønskes publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre profesjonsfaglige tidsskrifter.

Praktiske opplysninger:

  • Søknadsfrist er 3. september 2023
  • Her finner du søknadsskjemaet (PDF, 715KB). Du legger ved disposisjon eller skisse til søknaden. 
  • De som får stipend blir tilbudt skrivekurs. Kurset holdes 30. september og 1. oktober med oppfølgingsdager 25. eller 26 november.
  • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter. Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
  • FOs profesjonsråd for sosionomer avgjør tildeling av fagstipend for begge profesjonene. Du vil få svar på søknaden i løpet av september 2023.

Søknad sendes på e-post til kontor@fo.no

Ta kontakt med seniorrådgiver Andreas Kikvik på 472 70 468 eller andreas@fo.no om du har spørsmål.