Stipend
UTVIKLING: Stipendet skal bidra til utvikling av fagfeltet vårt.

Som Norges største profesjonsforbund for vernepleiere er FO opptatt av å styrke, synliggjøre og videreutvikle kompetansen innen fagfeltet . Derfor tilbyr vi egne fagstipend til vernepleiere på inntil kr. 20 000 som vil utforske og dele av sin egen fagkunnskapen.

Som profesjonsutøver har du unik innsikt og kompetanse. Vi oppfordrer både medlemmer som jobber praksisnært og i akademia til å søke, fordi vi sammen bidrar til å utvikle fagene våre for fremtiden. 

Du kan få innvilget fagstipend til flere ulike formål:

  • Du kan for eksempel skrive fagartikler, bøker eller bokkapitler med temaer innenfor vernepleiernes arbeidsfelt.
  • Delta på nasjonale eller internasjonale konferanser ved å utforme paper, presentasjoner eller poster.
  • Utarbeide prosjektskisser eller forskningsdesign for ph.d.-søknader.

Vi ønsker også å støtte annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleiernes viktige rolle og arbeidsfelt. Derfor er vi spesielt interessert i gode praksiseksempler, poster, presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleier- og sosialfaglig utvikling.

LES MER: FOs fagstipend for vernepleiere

For å kunne søke stipend må du være utdannet vernepleier eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Ordningen er forbeholdt FOs medlemmer.

Er du enda ikke medlem? Da kan du melde deg inn her!

Fagartikler ønskes publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre profesjonsfaglige tidsskrifter.

Praktiske opplysninger:

  • Søknadsfrist er 3. september 2023
  • Her finner du søknadsskjemaet (PDF, 715KB). Du legger ved disposisjon eller skisse til søknaden. 
  • De som får stipend blir tilbudt skrivekurs. Kurset holdes 30. september og 1. oktober med oppfølgingsdager 25. eller 26. november.
  • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter. Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
  • FOs profesjonsråd for vernepleiere avgjør tildeling av fagstipend. Du vil få svar på søknaden i løpet av september 2023.

Søknad sendes på e-post til kontor@fo.no

Ta kontakt med seniorrådgiver Maria Strømman Berteig på 452 55 132 eller maria@fo.no om du har spørsmål.