Krisepakken forklart på engelsk, spansk og polsk

På grunn av massepermitteringer knyttet til Covid-19-utbruddet ble Stortinget enige om den førsten krisepakken mandag 16. mars. Pakken sikrer permitterte ansatte inntekt og gjør at staten overtar store deler av utgiftene.

For å informere fremmedsspråklige arbeidere i Norge har LO oversatt den relevante informasjonen til engelsk, spansk og polsk. Denne informasjonen kan også være interessant for dem som jobber med fremmedspråklige brukere.

SE OGSÅ: Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (FHI)

For utenlandske arbeidere kan det også være relevant å se hvilke regler som gjelder i andre land. Derfor samler og deler den europeiske og internasjonale arbeidstakerorganisasjonen informasjon på sine hjemmesider.

LES MER: Trade unions and coronavirus (ETUC)
LES OGSÅ: COVID-19 Pandemic: News from unions (ITUC)

 

Oversatt informasjon om krisepakken