FO krever utvidet forsikring for FO-medlemmer som blir rammet Covid-19

I forrige uke krevde LO stat på FOs vegne utvidet yrkesskadeforsikring for helsesektoren.

Nå har hovedsammenslutningene i de andre sektorene gjort det samme. Slik har FO fremmet krav om utvidet yrkesskadeforsiking for alle medlemmer som skulle bli rammet av koronaviruset.

FO krever en utvidet forsikring på opp til 65 G (ca 6.5 millioner kr) dersom man blir ufør eller dør av covid-19.

– Dette er kollektive yrkesskadeforsikringer for arbeidstakere i de ulike sektorene, og altså ikke noe medlemmene må tegne på egen hånd. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ha en yrkesskadeforsikring for sine medarbeidere, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun understreker at alle står fritt til å tegne private forsikringer i tillegg,  dersom de ønsker det.

Her er kravene som er sendt: