Politikk avgjør hvordan velferdsjenestene i Norge og arbeidshverdagen til våre medlemmer ser ut. Derfor betyr det noe hvilke politikere som styrer landet etter valget 13. september. FO har stilt 10 spørsmål til alle førstekandidatene i landet.

Her kan du lese om FOs hovedbudskap i valgkampen

Stortinget

Disse spørsmålene har vi stilt:

  1. Vil du støtte en helhetlig gjennomgang av Nav?
  2. Hvilke forebyggende tiltak vil du satse på for å hindre utenforskap blant barn og unge? 
  3. Hvordan vil du jobbe for å justere barnetrygden til dagens prisnivå? 
  4. Støtter du forslaget om en ny rusreform?
  5. Vil du jobbe for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen? 
  6. Hvordan vil du få flere vernepleiere, slik at 70 prosent av de ansatte i tjenester til utviklingshemmede har relevant høyere utdanning? 
  7. Hvordan vil du jobbe for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer? 
  8. Vil du sikre Arbeidstilsynet midler til kontroll, oppfølging og veiledning om vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere? 
  9. Hvordan vil du sikre nok tid og bemanning for å gi gode tjenester i barnevernet? 
  10. Hvordan vil du bidra til å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor? 

Her er svarene

I valget følger valgkretsene de gamle fylkesgrensene. Under hvert fylke kan du se alle valgdistriktene som finnes i hver. Trykk på din valgkrets og velg deretter parti, for å se hva politikerne har svart hos deg.

Viken

Oslo

Oslo

Vestfold og Telemark

 

Innlandet

 

Agder

 

Rogaland

Rogaland

Vestland

 

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Trøndelag

 

Nordland

Nordland

Troms og Finnmark

 

 

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

 Bli medlem