FOs profesjoner vokste fram sammen med, og er en viktig del av, den norske velferdsstaten. Frem mot stortingsvalget 2021 er FO spesielt opptatt av helhetlig sosialpolitikkrett kompetanse og trygghet i arbeidslivet

FOs SPØRSMÅL TIL POLITIKERNE: Se hva politikerne svarer

FO er en partipolitisk uavhengig fagforening, men det betyr ikke at vi er politisk nøytrale. Vi har engasjert oss i valgkampen fordi vi tror et bedre samfunn er mulig, og ikke minst nødvendig, dersom vi skal utjevne sosiale forskjeller og bekjempe sosiale problemer.

LES MER OM BUDSKAPET VÅRT: Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Derfor er FO engasjert i valget

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere står opp for tryggheten til dem som trenger oppfølging og bistand. Det er politikk som avgjør deres arbeidsvilkår og kvaliteten på velferdstjenestene. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer til å bruke stemmeretten og være med på å bestemme hvordan velferdsstaten ser ut i fremtiden. Din stemme teller!Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? Bli medlem her!

 

Helhetlig sosialpolitikk 

Sosiale utfordringer er sammensatte. Sosialpolitikken må igjen ses på som et samlet politikkområde. Slik sikrer vi helhetlige tjenester. 

lek

Derfor krever FO: 

  • Bedre dialog og flere kontaktflater mellom tjenester som gir oppfølging.
  • Satsning på forebygging og tidlig innsats.
  • Styrking av arbeidet mot fattigdom, trangboddhet og andre sosiale samfunnsproblem.

LES MER: Helhetlig sosialpolitikk løser sosiale problemer

 

Rett kompetanse 

Det gode samfunnet bygges hver dag av menneskene i det. For å få til en helhetlig sosialpolitikk trenger vi flere ansatte med sosialfaglig kompetanse i velferdstjenestene. 

kompetanse

Derfor krever FO: 

  • Flere ansatte med sosialfaglig kompetanse i kommunalt forebyggende arbeid, i barnehage, skole, videregående skole og nærmiljøarbeid.    
  • Flere vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming.  
  • Autorisasjon for sosionomer og barnevernspedagoger.

LES MER: Rett kompetanse sikrer kvalitet i tjenestene


Trygghet i arbeidslivet 

De ansattes kompetanse gir grunnlaget for gode velferdstjenester. Gode arbeidsvilkår sikrer rekruttering, at vi holder på kompetanse og at ansatte har nok tid til å gjøre gode sosialfaglige vurderinger. 

verving

Derfor krever FO: 

  • Forebyggende arbeid mot vold og trusler.
  • Nok tid og bemanning for å gi gode tjenester.
  • Lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering.

LES MER: Trygghet i arbeidslivet gir trygghet for andre

FO vil bruke tiden frem mot valget til å snakke om vår politikk. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vår presseansvarlig på charles@fo.no eller telefon 46454451.