Fagseminar NHO - Karriere og jobbmuligheter

 

I 2022 tilbyr FO sine medlemmer i NHO-området kvartalsvis digitale fagseminar med tema som omhandler arbeidstakeres rettigheter, plikter og muligheter.

Fagseminaret er et tilbud til FOs medlemmer i NHO-området, men er åpent for alle interesserte.

Fagseminarene streames på FOs Facebook-side og på fo.no/nho