Landsstyret velger et eget Velferdsviterutvalg som skal ha et spesielt ansvar for disse medlemmenes faglige interesser.

Velferdsviterne i FO er også representert i FOs Profesjonsråd for sosionomer.  

 

Velferdsviterutvalget (2015-2019): 

  • Anne-Mari Romuld Hansen (leder)

  • Stian H. Thorvaldsen (nestleder)

  • Tone Halvorsen (utvalgsmedlem og observatør i landsstyret

  • Marthe Sofie Kjellin (utvalgsmedlem)

  • Ask N. Kase (studentrepresentant)

Sekretær for Velferdsviterutvalget er rådgiver Allis Aresdatter, telefon: 91 00 81 07