Landsstyret velger et eget velferdsviterutvalg som skal ha et spesielt ansvar for disse medlemmenes faglige interesser.

Velferdsviterutvalget har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder bachelorutdanningen for arbeids- og velferdsfag og utdanninger utover bachelornivå, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre faglige spørsmål som gjelder arbeids- og velferdsfag.

Velferdsviterne i FO er også representert i FOs Profesjonsråd for sosionomer.

Velferdsviterutvalget skal:

 • gi råd til landsstyret i yrkesfaglige spørsmål knyttet til velferdsviternes arbeidsfelt
 • stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
 • utvikle og legge til rette for samarbeid mellom yrkesgruppene i FO og andre fagmiljøer
 • bidra til å kritisk utvikle yrkesfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
 • gi innspill til uttalelser i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre.
 • utvalget skal delta på de halvårige fellesmøtene med profesjonsrådene i FO
 • samarbeide med profesjonsrådet for sosionomer
 • en fra utvalget er representert i landsstyret

Se alle oppgavene i FOs vedtekter (PDF, 356KB).

Dette er FOs velferdsviterutvalg

 • Tone Halvorsen
 • Tina Cecilie Eriksen
 • Anne Janzon
 • Morten Gloppestad Von Krogh
 • Tom Kollerud

 

Sekretær for velferdsviterutvalget er seniorrrådgiver Allis Aresdatter, telefon: 910 08 107.