Ole Henrik Kråkenes
FORNØYD: Ole Henrik Kråkenes er fornøyd med tilleggene til FOs medlemmer.

Avtalen med NHO, også kalt overenskomst 481, gjelder for deg som jobber i en privat pleie- og omsorgsbedrift og omfatter om lag 60 FO-medlemmer i hjemmetjenesten, rehabilitering og psykiatriske behandlingsinstitusjoner.

I forrige hovedoppgjør i 2020 ble det streik om begge avtalene på NHO-området. Mens streiken på overenskomst 453 endte med tvungen lønnsnemdt, kom partene til enighet om 481.

I år var fristen for enighet satt til midnatt, natt til 25. oktober. Ved brudd ville 17 medlemmer i Fagforbundet og FO bli tatt ut i første streikeuttak. Derfor var det knyttet mye spenning rundt meklingen.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)

– Den nye avtalen løfter minstelønnssatsene betraktelig for hvor våre stillingsgrupper. Derfor er jeg glad for at partene ble enige hos Riksmekleren, sier Ole Henrik Kråkenes, som representerer FO i forhandlingene på NHO-området.

I meklingen var FO en del av Fagforbundets forhandlingsutvalg.

Her er den nye lønnen din

– De nye ansiennitetstrinnene er en seier som gjør at satsene i overenskomsten ligner mer på minstelønnstabellen i kommunal sektor. FOs utgangspunkt er lik lønn for likt arbeid, uavhengig av om du jobber i det offentlige eller private, sier Kråkenes i en felles pressemelding med Fagforbundet.

I tillegg til at det innføres to nye trinn i ansiennitetsstigen, for ansatte med 8 og 16 års ansiennitet, gir avtalen betydelige tillegg til stillingsgruppene C, D og E. Disse gruppene gjelder henholdsvis ansatte med 3-årig høyskoleutdanning, relevant videreutdanning etter fullført bachelor og relevant mastergrad.

– Dette treffer våre medlemmer svært godt, sier Kråkenes og legger til:

– Sosialarbeidere går opp minst 28 400 kroner i startlønn, sammenlignet med minstelønnssatsene fra 2020. Med flere trinn i stigen sørger vi også for god lønnsvekst for dem med flere års erfaring. Det trenger vi for å rekruttere og beholde ansatte med helt nødvendig sosialfaglig kompetanse.

Nye minstelønnssatser for stillinger med krav om høyere utdanning
Stillinger0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
C: med krav om høyere utdanning440 500445 400459 000469 400479 400530 000538 000
D: med krav om relevant videreutdanning480 400485 400500 000505 400515 400553 000566 000
E: med krav om relevant mastergrad510 400515 400525 400535 400545 400586 400610 000

Se alle endringene og den nye lønnen din i protokollen (PDF, 195KB).

Se uravstemningsdokumentet her (PDF, 118KB).


Nye tillegg for arbeid på kveld, natt og helg

Fra 1. april 2023 vil du få kr. 56 pr. time for skift eller turnusarbeid på kveld mellom kl. 17.00 - 21.00. Fra kl. 21.00 - 06.00 får du et tillegg på 25 prosent av ordinær timelønn, tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 65 pr. time.

Helgetillegget øker også gradvis de neste årene. Fra 1. november 2022 får du et kronetillegg på minst kr. 53 pr. time for arbeid mellom lørdag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00. Fra 1. april 2023 får du i stedet et prosenttillegg på 20 prosent, tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 57 pr. time. Fra 1. januar 2024 øker helgetillegget igjen til 22 prosent, og skal utgjøre minst kr. 57 pr. time.

Tillegg for arbeid på kveld og natt utelukker ikke helge- og helligdagstillegg.

Veien videre

Prosessen fremover innebærer at resultatet blir sendt på uravstemning til alle medlemmer som tilhører overenskomst 481.

Det skal også føres reelle lokale forhandlinger. Hvor mye som er avsatt blir beregnet på bakgrunn av kostnaden av det sentrale forhandlingsresultatet.

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret eller lurer på hvilken avtale arbeidsplassen din er omfattet av? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.