Fagseminar for FOs medlemmer

I 2022 tilbyr FO sine medlemmer i NHO-området kvartalsvis digitale fagseminar med tema som omhandler arbeidstakeres rettigheter, plikter og muligheter.

Oversikt over kommende seminar og påmelding finner du her


På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

FO har medlemmer i en rekke bedrifter som har avtale med NHO:

Private institusjoner, BPA-ordninger og barneverntiltak:
Aberia, Ecura bo og habilitering AS, Olivia Solhaugen AS, Human Care AS, KOA ungdomstiltak AS, Villa Vika AS, Stendi AS.

Stiftelser:
Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Finnmarkskollektivet, Haraldsplass diakonale stiftelse.

Private helseforetak:
Helseforetaket Incita AS, Recovery akademiet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer forholdet mellom partene.
Last ned (pdf) (314KB)
 

Tariffavtalen 2018 - 2020

Regulerer lønnsforholdene.
Last ned overenkomst 453 (pdf) (642KB)
Last ned overenskomst 481 (pdf).  (1MB)

Aktuelle saker