Dette mener FO om helse- og omsorgsministerens sykehustale 2021

Helse- og omsorgsministeren holdt sin årlige sykehustale torsdag 14. januar. I talen presenterte han sine forventninger og styringsbudskap til sykehusene for året som kommer. Se talen under.

Ikke uventet dreide årets tale seg om koronasituasjonen og utfordringene helsevesenet har stått i det siste året. Ministeren brukte tid på å snakke om at befolkningen har stor tillit til helsevesenet, og understrekte at han vet at de ansatte er slitne. Han takket for innsatsen som er gjort.  

Ikke nok med takknemlighet

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, sier hun er glad for at ministeren takker, men mener det ikke er nok.  

– Ministeren må også sørge for at denne takknemligheten fører til at bedre rammebetingelser og finansieringssystem for helsetjenestene, sier hun.

Ministeren trakk også frem at til tross for de store utfordringene vi har vært i, så har vi også klart å omstille oss. Vi har digitalisert oss i rekordfart, og han ga eksempler på hvor positivt dette har vært for pasienter, brukere og pårørende.  

Se talen her:

 

Må ikke glemme relasjonene i det digitale

FOs medlemmer har også sett mange positive effekter av digitaliseringen, og ser dette som er et viktig verktøy. To ting er likevel viktig for FO, understreker Kvisvik:

– Gode relasjoner mellom pasient, bruker og profesjonell kan ikke alltid gjøres kun digitalt. Vi har fremdeles tro på at de beste møtene mellom pasient, bruker og helse- og omsorgstjenesten må gjøres i det virkelige livet. Vi må sørge for en god kombinasjon, mener hun.

Det andre poenget handler om at det er ikke alle som har tilstrekkelig digital kompetanse og nødvendig utstyr for å kunne benytte seg av digitale løsninger.

– Vi er bekymret for at en ytterlig digitalisering, uten at man tenker på løsninger som vil være tilgjengelig for alle, kan føre til større sosial ulikhet i helse. Privilegerte vil få det bedre, mens de som ikke har ressurser vil få det verre, sier FO-lederen.

Må styrke samarbeidet

Bedre samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten ble også trukket frem. Dette har vært et av FOs hovedpoeng siden samhandlingsreformen ble introdusert.  

– Vi mener vi må bygge videre på samhandlingsreformen og styrke samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjenestene, slik at pasientene møter en likeverdig, helthetlig og sammenhengende helsetjeneste som tilbyr den beste tverrprofesjonelle behandlingen som ivaretar både somatisk, psykisk og sosial helse, sier Kvisvik.  

Til slutt i talen ble signalisert at rusreformen blir gjennomført.  

– FO har støttet reformen og vi ser spent frem mot modellen regjeringen lander på. En løsning der vi nå får dreid arbeidet i denne sektoren fra straff til helse- og sosialfaglighjelp vil være en viktig seier for feltet, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Her er FOs innspill til rusreformen
 

Må huske på sosialarbeiderne

Også i sin årlige kommunetale trakk ministeren frem erfaringer fra året som har gått, og takket for innsatsen som har blitt gjort. Han takket spesielt: “kommunale ledere og kommunale ansatte som tar tøffe grep for å stoppe lokale utbrudd og hindre at smitten sprer seg” og han spesifiserte at tjenestene består av “helsesykepleiere som følger opp ungdommer som strever på hjemmeskolen. Den består av helsefagarbeidere som trøster eldre som savner besøk på sykehjemmet. Den består av fastlegene som sørger for at pasientene på listen får den vanlige oppfølgingen i en uvanlig tid”.  

– Det er på tide at ministeren får øynene opp for at helse- og omsorgstjenestene er bemannet av andre enn kun sykepleiere, leger og helsefagarbeidere. Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har et unikt sosialfaglig blikk på helsesektoren. Det må Høie huske på, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.