MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.
MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.

Vi gratulerer alle våre medlemmer som har fått innvilget godkjenninger av Godkjenningsutvalgene i FO. Lenger nede i saken kan du se fullstendig oversikt over alle som nå har fått godkjenning av spesialkompetanse, som kliniker, veileder og klinisk spesialist.

Har du tatt en videreutdanning uten studiepoeng? Da kan du delta på vårt skrivekurs 7. mars, og få formalisert din kompetanse gjennom en fordypningsoppgave.

FO oppfordrer alle med relevant bakgrunn til å søke våre godkjenningsordninger!
Er du barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med videreutdanning eller tilleggskompetanse? Få den vurdert av FO.

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.

FOs godkjenningsordninger

FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke her:


Søk FO om godkjenning av kompetanse
 

FO gratulerer søkere!

FO har godkjent 92 søkere. Her finner du en fullstendig oversikt over godkjenningene som har blitt innvilget. Vi gratulerer hver og især.

Seksjonen for barnevernspedagoger


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:
Solveig Marie Arnesen, Gaute Baustad, Veslemøy Dalseg, Anita Wirkola Dirksen, Marita Elisabeth Dragland, Lene Eilertsen, Wenche Engeli, Tina Beate Kaasa, Janne Gregersen Klophmann, Mona Fjellstad Lien, Christine Olsen, Karine Helen Omsland, Anita Storrustløkken.

Følgende er blitt godkjent barnevernspedagog med spesialkompetanse:

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid:
Karine Helen Omsland

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i familieterapi:
Mari Madland

Følgende er blitt godkjent klinisk barnevernspedagog:

5 års klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse:
Anita Wirkola Dirksen, Hans Kristian Kaatorp.

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid:
Anita Storrustløkken

5 års klinisk videreutdanning i familieterapi / familieterapi og systemisk praksis:
Gaute Baustad, Veslemøy Dalseg, Lene Eilertsen, Mona Fjellstad Lien, Vibeke Rogne 
Carina Bogen Sleveland.

5 års klinisk videreutdanning i rusproblematikk:
Mette Barth Andersen

5 års klinisk videreutdanning i gestaltterapi:
Solveig Marie Arnesen

5 års klinisk videreutdanning i miljøterapeutisk- og ambulant arbeid:
Tina Beate Kaasa
 

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist:

Klinisk spesialist i sped- og småbarns psykiske helse: Hege Fikke

Klinisk spesialist i psykisk helsearbeid: Kristin Svendgård-Roe

Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis: Grethe Janicke Andersson, Elin Hompland, Karin M. Løvsletten.

5 års klinisk videreutdanning i miljøterapi: Monika Lidahl
 

Seksjonen for sosionomer


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:

Moureen Carolina Acevedo Cabrera, Thomas Brekke Engebretsen, Mathilde S. Evensen, Håkon Fredriksen, Eva Olin Gimmestad, Grete Hammerhaug-Selvåg, Lene Mathiassen Hjemlestad, Eli Hognestad, Chavanee Hustad, Ardiana Shabani Ibrahimi, Gøril Skeie Johansen, Sarah Masoud, Hilde Myhre, Misha Janet Paddon, Kaia Petersen, Unni Kristine Ranvik, Tine Salte Rosland, Karoline Slettedal, Linda Skibenes, Ingrid Solheim, Tone Steinsund.

Følgende er blitt godkjent sosionom med spesialkompetanse:

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i sexologi: Yvonne Dolonen
 

Følgende er blitt godkjent klinisk sosionom

5 års klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse: Misha Janet Paddon

5 års klinisk videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis / familieterapi og nettverksarbeid: Brynhild Eide, Helene Bjerke Fredheim, Kirsti Haara, Tone Steinsund Hagevik, Lene Mathiassen Hjemlestad, Kaia Petersen, Unni Kristine Ranvik.

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid: 
Mathilde S. Evensen, Håkon Fredriksen, Eva Olin Gimmestad, Ardiana Shabani Ibrahimi, Gøril Skeie Johansen, Hilde Myhre, Linda Skibenes, Tone A. Stuvik Stålesen.

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helse, med fordypning i SEPREP:
Grete Hammerhaug-Selvåg, Karoline Slettedal, Ingrid Solheim.

5 års klinisk videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge:
Chavanee Hustad, Sarah Masoud.

5 års klinisk videreutdanning i miljøterapeutisk- og ambulant arbeid:
Thomas Brekke Engebretsen
 

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist:

Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis: 
Kristin Gisholt, Vibeke Pettersen.

Klinisk spesialist i psykisk helsearbeid:
Tone A. Stuvik Stålesen, Line Kysnes Vennesland.
 

Seksjonen for vernepleiere


Følgende er blitt godkjent faglig veileder:
Linda Irene Engnes, Linda Karine Fagerheim, Randi Helen Movinkel Juul, André Gunnar Røsberg.

Følgende har blitt godkjent vernepleier med spesialkompetanse:

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid:
Linda Karine Fagerheim

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i funksjonshemming og deltakelse:
Anne-Grethe Solvik
 

Følgende er blitt godkjent klinisk vernepleier:

5 års klinisk videreutdanning i psykisk helsearbeid: 
Linda Irene Engnes, Randi Helen Movinkel Juul, André Gunnar Røsberg, Karianne Tviberg.

5 års videreutdanning med spesialkompetanse i rus- og avhengighetsproblematikk:
Ann Louise Brostrøm
 

Følgende er blitt godkjent klinisk spesialist

Klinisk spesialist i psykisk helsearbeid: Karianne Tviberg