Har du tatt en videreutdanning uten studiepoeng? Formaliser din kompetanse hos FO
FORDYPNING: Vi tilbyr kandidater å skrive en fordypningsoppgave på 30-40 sider, som erstatning for eksamen og studiepoeng i høgskolesystemet.

FO inviterer til dagsseminar om oppgaveskriving for barnevernspedagoger,
sosionomer og vernepleiere som skal skrive fordypningsoppgave for å oppnå klinisk
godkjenning gjennom FO. Vårt neste skrivekurs er 7. mars, i Mariboesgate 13, Oslo.

LES OGSÅ: Disse har fått godkjenning av FO.

Kandidater som har gjennomført en videreutdanning på nivå tilsvarende 60 studiepoeng innenfor et fordypningsområde, uten offentlig eksamen eller studiepoeng i universitets- eller høgskolesystemet, kan levere en fordypningsoppgave som erstatning for eksamen/studiepoeng. Dette for å få godkjent videreutdanningen som ledd i godkjenning som kliniker gjennom FO.

Dette gjelder i hovedsak kandidater ved RBUP Sør og Øst, men andre aktuelle videreutdanninger som er av 60 studiepoengs varighet og som ikke er knyttet opp mot offentlig eksamen/studiepoeng, kan godkjennes etter en nærmere vurdering.

Kandidater som omfattes av dette bes kontakte FO for å få en vurdering om utdanningen kan godkjennes som teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning før de skriver fordypningsoppgave.

Det er ingen seminaravgift. Deltakerne må selv betale eventuelle reiseutgifter. Det blir servert gratis lunsj.

For å melde deg på trenger vi å vite:

  • Navn og adresse
  • Profesjon
  • Hvilken spesialistutdanning/videreutdanning du har tatt


Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til administrasjonssekretær Heidi Brekke på e-post: heidi@fo.no eller telefon: 948 69 117.

Les mer om FOs godkjenningsordninger her.