Kirke

Disse forhandlingene gjelder deg som jobber innenfor tariffområdet til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) og er omfattet av organisasjonsavtalen.

Mellomoppgjøret i KA organisasjonsavtalen 2023 startet med kravoverlevering den 19. juni, hvor alle forbundene leverte felles krav. Selve forhandlingene startet den 22. juni, men partene kom ikke til enighet. Forhandlingene ble gjenopptatt 4. september, hvor partene ble enige rett rundt kl. 16:00.

Mellomoppgjøret i KA organisasjonsavtalen tar utgangspunkt i frontfagsmodellens ramme og LOs tariffpolitiske uttalelse. Forventningene var et resultat minst på samme nivå som sammenlignbare resultatet i mellomoppgjøret og i KA-området for øvrig. 

For yrkesgruppene FO organiserer i lønnsgruppe 4 og 4B, utgjør resultatet et lønnstillegg mellom kr. 23 800 og kr. 28 000. 

For lønnsgruppe 5 gis det lønnstillegg fra mellom kr. 26 000 og kr. 38 000. Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres iht. dette.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai 2023.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023

Har du spørsmål om årets mellomoppgjør? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.