Høy prisvekst har gitt de aller fleste dårligere kjøpekraft. FO prioriterer reallønnsvekst, likelønn og uttelling for medlemmenes kompetanse i årets mellomoppgjør. FOs medlemmer jobber bredt i velferdsstatens frontlinje, og deres kompetanse må verdsettes langt høyere enn i dag.

Husk at vi får mer gjennomslag når vi er flere som står sammen.

Bli medlem i FO

Hvordan foregår et mellomoppgjør?

Hvert år møtes fagforeninger og arbeidsgivere til forhandling. I hovedoppgjør er hele tariffavtalen oppe til forhandling, men i mellomoppgjør som i år, forhandles det kun om lønnstillegg. Du får relevant informasjon om ditt tariffområde direkte på e-post. Derfor er det viktig at du er registert med riktig arbeidssted på Min side.

SJEKK DATOENE: Tariffkalenderen viser når vi fremforhandler om lønnen din
FÅ SVAR PÅ ALT: Her får du svar på vanlige spørsmål om lønns- og arbeidsforhold

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

Nyheter om mellomoppgjøret: