Sosialarbeidere står opp for trygghet, hver gang de går på jobb. FOs oppdrag er å stå opp for dem som står opp for andre. Det gjør vi blant annet gjennom å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre.

De siste årene har vært preget av trange økonomiske tider. Derfor prioriterer vi reallønnsvekst, likelønn og uttelling for kompetanse i årets lønnsoppgjør.

FÅ SVAR: Her får du svar på vanlige spørsmål om lønn og tariff?
LÆR MER: Ord og uttrykk som brukes i lønnsoppgjør

Når flere sosialarbeidere står sammen i FO, får vi mer gjennomslag i tarifforhandlingene. Er du enda ikke medlem av FO?

Bli medlem

Hva skjer i årets mellomoppgjør?

Hvert år forhandler organisasjoner som representerer arbeidstakere og arbeidsgivere om dine lønns og arbeidsvilkår. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene normalt bare skal forhandle om hvor mye du får i lønnstillegg.

TARIFFKALENDER: Når forhandler vi om lønnen din?
SE OGSÅ: LOs samleside for lønnsforhandlinger

Andre arbeidsvilkår, som arbeidstid, permisjonsordninger og tillegg, skal forhandles om i neste års hovedoppgjør. Som medlem i FO kan du være trygg på at vi kjemper for rettighetene dine i møte med arbeidsgiversiden.

LES MER: Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.