ENIGHET: LO Stat kom omsider til enighet med staten om årets lønnsoppgjør. FOs Kathrine Haugland Martinsen deltok i forhandlingsutvalget.
ENIGHET: LO Stat kom omsider til enighet med staten om årets lønnsoppgjør. FOs Kathrine Haugland Martinsen deltok i forhandlingsutvalget. (Foto: Fontene/Eirik Dahl Viggen).


Her er pressemeldingen fra LO Stat.

Det er LO Stat som har forhandlet på vegne av FOs om lag 2300 medlemmer i staten. Striden sto om pensjon og fordeling av den totale lønnspotten, noe som særlig er viktig for god utvikling av likelønn.

Les også FriFagbevegelseEnighet i statsoppgjøret - her er resultatet

Se møtebok og ny lønnstabell. Her er forslaget fra Riksmekleren som ble akseptert.


Positiv likelønnsutvikling og enighet om pensjon

FO er spesielt fornøyd med at enigheten i oppgjøret innebærer en positiv utvikling for likelønn. Det blir nå gitt et høyere lønnstillegg i det området på lønnstabellen der det er flest kvinner. 

Staten ble også med på at en større del av fordelingen (60 %) skal skje i sentrale lønnsforhandlinger.  De lokale forhandlingene, som fordeler de restrende 40 prosentene, skjer på den enkelte arbeidsplass, og har frist 31. oktober. 

Det har vært en tung mekling, men vi er tilfreds med resultatet. Jeg vil særlig trekke fram at oppgjøret har en likelønnsprofil og at stipendiater får en høyere lønnsinnplassering, sier Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen.

LO Stat nådde fram med kravet om at alle nå skal omfattes av ny AFP-ordning, også de født etter 1963. Dette blir nå tariffestet.

Les også: Dette må du vite om pensjon

Et annet stridsspørsmål var opptjening av pensjon. Partene har nå blitt enige om hvilke variable tillegg som inngår i pensjonsgrunnlaget. Dette kan for eksempel være fast avtalte turnustillegg. Slike tillegg blir nå en del av pensjonsopptjeningen.

Her er Riksmeklerens møtebok. I den finner du nye lønnstabeller, informasjon om lokale forhandlinger og alt annet partene ble enige om.

Les også: Se hvorfor det kunne blitt streik her.