På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

FO har om lag 2300 medlemmer i staten.

Oppdatert lønnstabell finner du her.


Hovedtariffavtalen i Staten 2018 - 2020 (revidert 1. mai 2019, gyldig til 1.mai 2020.)

Regulerer lønnsforholdene innenfor statssektoren.

​​​​​​​Last ned (pdf) (1MB)
Hovedlønnstabellen

Hovedavtalen i Staten 2017-2019 (prolongert til 31.12.20).

Regulerer forholdene mellom partene.

Hovedavtalen mellom LO Stat og Staten
Last ned (pdf) (482KB)
 

Pensjon 2018 

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument LO stat
Last ned (pdf) (722KB)