På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

FO har om lag 2 600 medlemmer i staten.


Gjeldende avtaler for deg i staten

Her finner du gjeldende hovedavtale, hovedtariffavtale og lønnstabell for statsansatte.

Hovedavtalen regulerer forholdene mellom partene i staten.

SE AVTALEN: Hovedavtalen i staten (01.01.2023 - 31.12.2025) (PDF, 1MB)

Hovedtariffavtalen regulerer lønnsforholdene innenfor statssektoren.

SE AVTALEN: Hovedtariffavtalen i staten (01.05.2022 - 30.04.2024) 

Lønnstabellen viser den gjeldende lønnssatsen for forskjellige lønnstrinn.

SE TABELLEN: Gjeldende lønnstabeller for FOs medlemer 

Tillitsvalgte og medlemmer i staten kan delta på kurs i regi av LO Stat.

Kurs i regi av LO Stat

Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

Nyheter for deg som jobber i staten: