Marianne Solberg Johnsen og forhandlingsrådgiver Sissel Hallem
Marianne Solberg Johnsen og forhandlingsrådgiver Sissel Hallem har deltatt i forhandlingene med Spekter Helse på vegne av FOs medlemmer. 

 – Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet om et godt oppgjør for våre medlemmer i helseforetak og ved Lovisenberg diakonale sykehus, sier FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen.

14.mai forhandlet FO, sammen med andre forbund i LO, om overenskomstens del A2 i årets hovedoppgjør for Spekter Helse. 

Resultatet anerkjenner kompetanse og ansiennitet.

– Alle våre medlemmer vil få reallønnsvekst med dette resultatet, og vi har opprettholdt parallelliteten til Norsk sykepleierforbunds resultat, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Husk å avgi stemme om pensjon!

Følg FO på Facebook!

Reallønnsvekst for allle

Minstelønnssatsene er økt i både stillingsgruppe 4 og 5, og vil gi mellom kr. 15 000 og 35 000 i lønnstillegg. Alle som er innplassert i stillingsgruppe vil likevel være sikret minimum 3,5 % i lønnstillegg hvis de har en høyere lønn enn de minstelønnssatser som gjaldt frem til årets oppgjør. Medlemmer med 16 års ansiennitet i stillingsgruppe 5 skal ha et samlet lønnstillegg på 4,5 %.

Alle tillegg gis med virkning fra 1.juli 2018.

Skal vurdere mastergradstillegg og "trappetrinnsmodell"

Det er avtalt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere ulike forhold knyttet til en eventuell implementering av mastergradstillegg. Frist for dette arbeidet er 1. mars 2019, og arbeidsgruppens rapport skal danne grunnlag for videre forhandlinger i 2019.

I tillegg er det også avtalt et nytt partssamarbeid som skal vurdere dagens «trappetrinnsmodell»

Den økonomiske rammen for årets oppgjøre er brukt opp med dette resultatet. Det er likevel avtalt en adgang til forhandlinger på den enkelte B-dels tekstlige innhold. Frist for dette er satt til 1.juni.

FOs medlemmer i Spekter

Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus. Her har FO om lag 2.400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO nesten 200 medlemmer i Spekter Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.

Mange av våre medlemmer i Spekter jobber i:

  • Sykehus/helseforetak

  • Private institusjoner

Her kan du lese protokollene:

Spekter del A2 - område 10 (PDF, 285KB)

Spekter del A2 - område 13 (PDF, 133KB)

Sjekk ut FO på Instagram: fofellesorg