Stem ja!

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor er ute til uravstemning. FO sender ut epost til de medlemmene som omfattes av avtalen og som har stemmerett. Der får du detaljert informasjon om hvordan avstemningen foregår.

FO oppfordrer medlemmene det gjelder til å stemme JA! Les mer om hvorfor her.

Kort sagt: Stemmer flertallet av medlemmene nei, beholder vi dagens pensjonsordning. Stemmer flertallet ja får vi en bedre pensjonsordning.

Merk deg fristen for å avgi stemme: tirsdag 15. mai klokken 16.00. 

Hvem omfattes av den nye avtalen?
LO, Unio, YS og Akademikerne ble 3. mars 2018 enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. (PDF, 85KB)

Den nye pensjonsordningen gjelder for FOs medlemmer i kommunal sektor, staten og helseforetakene. Til sammen gjelder den for 800.000 ansatte i offentlig sektor.

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner (KS)  (DOCX, 19KB)FOs anbefaling kommunal sektor (DOCX, 23KB)

Ansatte Statlig sektor (PDF, 722KB)

Ansatte i helseforetakene (Spekter) (PDF, 722KB)

Ansatte på Lovisenberg og Martina Hansen (Spekter) (PDF, 722KB)

Ansatte i Oslo kommune (PDF, 9MB) - FO Oslos anbefaling (PDF, 27KB)

LES OGSÅ: FO anbefaler deg som er medlem å stemme ja til ny pensjonsordning

SE FILM: Dette betyr den nye pensjonsordningen for deg

Derfor anbefaler FO deg å stemme ja

Dette er landsstyret i FOs enstemmige vedtak om den nye avtalen:


«Det har vært mange som har tatt til orde for at man bør stemme nei til avtalen. Begrunnelsen for dette dreier seg i hovedsak om at man er motstander av levealdersjusteringen. FO er enig i at levealdersjusteringen er dypt problematisk og baserer seg på forutsetninger som vi ikke uten videre er enig i. Særlig er det store forskjeller mellom ulike yrkesgruppers muligheter til å velge å jobbe utover 67 år. Men pensjonsreformen med levealdersjustering er vedtatt av Stortinget, og det foreligger ingen politisk vilje til å endre dette. Avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor kan ikke brukes som brekkstang for å få Stortinget til å endre mening».