GLAD: Hanne Glemmestad som er politisk ansvarlig for Virke - HUK område, er fornøyd med resultatet.
GLAD: Hanne Glemmestad som er politisk ansvarlig for Virke - HUK område, er fornøyd med resultatet.

FOs medlemmer vil få et lønnstillegg som spenner fra 21 000 kr til 43 000 kroner avhengig av type virksomhet, stillingsgruppe og ansiennitet. Les videre for å finne ut hva du kommer til å få.  

Tariffområdet som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, og kultur) omfatter ulike typer private idelle institusjoner innenfor for eksempel tjenester til utviklingshemmede, rusomsorg og barnevern. Lønnsforhandlingene i Virke-HUK har gått i flere etapper ettersom FO er part i syv ulike overenskomster og har omtrent 1100 medlemmer fordelt på disse avtalene. I år har det blitt forhandlet om alle avtalene i tariffområdet samtidig.  

Forhandlingsleder for LO forbundene Karianne Hansen Heien og rådgiver i FO Arild Sverstad Haug

– FO er glad for at mellomoppgjøret i Virke- HUK område fikk et resultat som sikrer parallelliteten til avtalene i offentlig sektor, sier Hanne Glemmestad, som er politisk ansvarlig for Virke - HUK område

Etter syv timer ble de avtalen signert. Det har vært et godt forhandlingsklima hvor begge parter har vært opptatt av å sikre parallelliteten i avtalene. 

 Hva er den nye lønnen din? 

Resultatet av oppgjøret varierer avhengig av hvilken avtale du er omfattet av. Er du usikker på hvilken som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din. Leter du etter noe vi ikke har skrevet om kan du sjekke protokollen for flere detaljer.  

For virksomheter som korresponderer med kommunal sektor 

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester 
  • Landsoverenskomst for barnehagene 
  • Landsoverenskomst for utdanning 
  • Landsoverenskomst virksomheter § 27 

Avtalen innebærer et lønnstillegg som spenner fra 26 300 kr til 43 000kr avhengig av stillingsgruppe og ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai. For de fleste av FOs medlemmer vil lønnstillegget spenne fra 26 300 kr til 33 000 kr. Enkelte medlemmer i høyere stillingsgrupper vil kunne ha høyere tillegg. Hele oppgjøret er sentralt, og det skal derfor ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2023. 

Resultatet er i tråd med resultatet i oppgjøret i kommunal sektor (KS) 

Se ny lønnstabell her (PDF, 186KB)

For virksomheter som korresponderer med statlig sektor  

  • Landsoverenskomst for virksomheter § 26 (Stat)   
  • Landsoverenskomst for høyskoler (Stat)   
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (Stat)  

Det gis et generelt tillegg på 31 000 kr på alle lønnstrinn med virkning fra 01. mai 2023.  

I tillegg til det generelle tillegget skal det forhandles lokalt om en ramme på 0,85% av lønnsmassen med virkning fra 01. mai 2023. De lokale forhandlingene skal være sluttførte innen den 31. oktober 2023.  

Resultatet er i tråd med resultatet i oppgjøret i staten. 

Se ny lønnstabell her (PDF, 165KB)

 For virksomheter som korresponderer med spesialisthelsetjenesten

Våre medlemmer i lønnsgruppe C og D er sikret et tillegg på 5% fra 01. mai 2023.  Helgetilleggene blir også justert fra og med 01. desember 2023. For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og 23.00 søndag skal det betales et prosentvist tillegg med 26% av timelønn. Tillegget skal ikke være mindre enn 70 kr per time.  

Hele oppgjøret er sentralt, og det skal derfor ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2023. 

Resultatet er i tråd med resultatet i oppgjøret for Spekter Helse. 

Se ny lønnstabell her (PDF, 201KB)

For detaljer om oppgjøret kan du lese protokollen her  (PDF, 323KB)