Hovedavtalen mellom Virke og LO 2018 - 2021

Hovedavtalen regulerer forholdet mellom partene.
Last ned hovedavtalen (pdf) (525KB)


Landsoverenskomst for barnehagene innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (489KB)


Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (546KB)


Landsovernskomst for høyskolene innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (1MB)


Landsoverenskomst for museene innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (1MB)Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (850KB)Landsoverenskomst for utdanningsinstitusjoner innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (602KB)
 


Landsoverenskomst for virksomheter innenfor Virke 2018 - 2020

Last ned (pdf) (1MB)