FO har om lag 1 200 medlemmer i dette tariffområdet, som omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. FO har medlemmer på syv forskjellige overenskomster som forhandles samtidig.

HUK står for helse, kultur, utdanning og frivillighet.

Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Oppdatert lønnstabell finner du her.


Hovedavtalen mellom Virke og LO 2022 - 2025

Hovedavtalen regulerer forholdet mellom partene.

Last ned Hovedavtalen (pdf) (462KB)


Her finner du de ulike tariffavtalene (overenskomstene)

 1. Landsoverenskomst for barnehagene | 2020 - 2022
  Last ned (pdf) (428KB)
 2. Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester | 2020 - 2022
  Last ned (pdf) (520KB)
 3. Landsovernskomst for høyskolene | 2020 - 2022 Last ned (pdf) (516KB)
 4. Landsoverenskomst for museene | 2020 - 2022 Last ned (pdf) (626KB)
  Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten | 2020 - 2022
 5. Last ned (pdf) (512KB)
 6. Landsoverenskomst for utdanningsinstitusjoner | 2020 - 2022
  Last ned (pdf) (564KB)
 7. Landsoverenskomst for virksomheter | 2022 - 2024 Last ned (pdf) (634KB)

Nye Landsoverenskomster blir lagt ut så fort de er trykket

Protokollene for hovedoppgjøret 2022 finner du her: 

Protokoll fohandlingene KS like avtaler (PDF, 563KB)

Protokoll forhandlingene Spekter og Stat like avtaler (PDF, 3MB)

Aktuelle saker