Landsmøte

Landsmøtet er FOs høyeste organ og arrangeres hvert fjerde år. Denne gangen avholdes det på Clarion Airport Hotel på Gardemoen 20.‒24. november.

‒ Vi gleder oss til fem dager med debatt, diskusjon og feiring. Vi står opp for trygghet for våre medlemmers lønn- og arbeidsvilkår og profesjonsinteresser. Dette er viktig og alvorlig, men vi skal også feire hva vi har fått til og at vi har blitt 30 000 medlemmer. Når vi har blitt så mange, får vi også mer makt. Det er bra for alle barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere vi organiserer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Forrige gang FO arrangerte landsmøte var våren 2015. Da het landsmøte «kongress», og var det sjuende i rekken siden FO ble stiftet i 1993.
 

1. Landsmøtet sikrer demokratisk medbestemmelse

Over fem dager samles FOs sentrale tillitsvalgte for å diskutere, debattere og bestemme kursen FO skal ha de neste fire årene. Landsmøtet har 195 delegater fra hele landet. Disse representerer deg som medlem avhengig av hvilket fylke du bor i. Alle FOs medlemmer kan påvirke hvilke saker som skal tas opp gjennom sine tillitsvalgte og sin fylkesavdeling. Det imidlertid bare delegatene som har stemmerett. Kontakt din fylkesavdeling hvis du lurer på hvem som representerer deg.
 

Kongressen 2015
KONGRESS: Slik så det ut under FOs kongress i 2015.
 

2. Landsmøtet vedtar nytt prinsipprogram og vedtekter

FO styres etter prinsipprogrammet som vedtas på landsmøtet. Dette diskuteres på landsmøtet torsdag 21. november, og vedtas helt til slutt, søndag 24. november.

Du kan følge med på stream.

Vedtektene er FOs grunnlov. Det er her reglene for organisasjonen formuleres; hvem som har stemmerett, hvordan folk velges til ulike verv, hvordan ulike organer er sammensatt, hva som er de ulike organisasjonsleddenes oppgaver. Landsmøtet diskuterer vedtektene fredag, og vil fatte vedtak lørdag.

Her er landsmøtets dagsorden.
 

3. FO utvikler organisasjonen

På kongressen i 2015 ble det vedtatt at FO skulle se nærmere på hvordan organisasjonen kan utvikles for å stå bedre rustet til å ivareta medlemmenes interesser, også i framtiden. Den såkalte OU-prosessen har foregått i fire år (OU=organisasjonsutvikling) og skal diskuteres videre på landsmøtet.

Landsmøtet skal behandle forslag om en ny organisasjonsmodell for FO. Den innebærer blant annet fylkessammenslåinger i tråd med regionsreformen, styrking av ressurser til fylkesavdelingene og en satsing på klubbarbeid.

‒ Vi ønsker med dette å rigge FO for framtiden. Dette er en viktig prosess vi har jobbet mye med, som landes endelig på landsmøtet, sier nesteleder i FO, Marianne Solberg.
 

Forbundsledelsen i FO før landsmøtet.
FORBUNDSLEDELSEN: Fr. v. Marit Isaksen, Marianne Solberg, Mimmi Kvisvik, Kathrine Haugland Martinsen og Christian Wiik Kynsveen.
 

4. Landsmøtet velger ny ledelse

FOs politiske ledelse består av fem personer:

  • Leder
  • Nestleder
  • AU-medlem, barnevernspedagog
  •  AU-medlem, sosionom
  •  AU-medlem, vernepleier

Disse fem utgjør FOs arbeidsutvalg (AU) og står for den daglige ledelsen av forbundet.
Denne gangen går to av disse ut av ledelsen. Kathrine Haugland Martinsen og Christian Wiik Kynsveen takker for seg etter en god innsats for henholdsvis sosionomene og barnevernspedagogene.

Valgkomiteen, som er et uavhengig organ i FO, kom med sin innstilling til ledelse i oktober. Der er to nye og tre kjente fjes innstilt til FOs nye arbeidsutvalg (lenke). Mimmi Kvisvik (leder), Marianne Solberg (nestleder), Marit S. Isaken (profesjonsrådsleder for vernepleiere) er med videre, mens Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes er innstilt som nye medlemmer i ledelsen.

Bli kjent med dem her

Valget skjer på ettermiddagen lørdag 23. november. Du kan følge med på stream.

Les også i Fontene: Hodejegeren | Kvisvik innstilt på fire nye år
 

5. FO får ny visuell profil

Siden stiftelsen i 1993 har FO hatt den samme logoen. Trekanten og «elvene» i trekanten, som symboliserer de tre profesjonene, har tjent forbundet vel. Siden FO nå står i flere fornyingsprosesser, og fordi verden er annerledes nå enn i 1993, særlig knyttet til det digitale, besluttet FOs landsstyre i mai 2019 at FO skulle få ny logo og ny visuell identitet.

‒ Vi rigger oss for framtiden. Nå får vi en ny visuell profil som er tydelig og tilpasset en digital framtid. Det passer godt med endrings- og fornyingprosessene vi står i, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les også i Fontene: FO får nytt utseende: – Vi har ivaretatt logoens historiske betydning, men vi har også utfordret den, sier designerne bak

Den nye visuelle profilen legger føringer for hvordan FO skal se ut framover.

‒ Det er viktig at vi også visuelt fremstår som ett forbund. Dette krever en moderne og oppdatert visuell identitet. Det får vi nå, og det er jeg veldig fornøyd med, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Den nye logoen presenteres på landsmøtets åpningsdag. Du kan følge med på stream.

Du kan lese alt om FOs landsmøte på nettsiden vår: fo.no/lm.