1    Åpning

2    Innkallingens lovlighet (PDF, 117KB)

3    Konstituering
3.1    Valg av dirigenter (PDF, 9KB)
3.2    Valg av sekretærer (PDF, 9KB)
3.3    Valg av protokollkomité på 3 medlemmer (PDF, 10KB)
3.4    Valg av redaksjonskomiteer  (PDF, 10KB)
3.5    Valg av tellekorps (PDF, 9KB)

4    Godkjenning av fullmakter (PDF, 11KB)

5    Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
5.1    Godkjenning av saksliste (PDF, 73KB)
5.2    Godkjenning av dagsorden (PDF, 89KB)
5.3    Godkjenning av forretningsorden (PDF, 27KB)

6    Beretninger
6.1    Beretning fra landsstyret (PDF, 477KB)
6.2    Beretning fra kontrollkomiteen (PDF, 22KB)
6.3    Beretning fra yrkesetisk råd (PDF, 128KB)
6.4    Beretning fra valgkomiteen  (PDF, 111KB)

7    Regnskap     for 2015, 2016, 2017 og 2018 (PDF, 216KB)

8    Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret
8.1    Organisasjonsutvikling (PDF, 615KB)
8.2    Vedtektsendringer (PDF, 201KB)
8.3    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs internasjonale solidaritetsarbeid (PDF, 114KB)
8.4    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs rekruttering og organisering (PDF, 323KB)
8.5    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs ledermedlemmer  (PDF, 90KB)

8.6    Uttalelser: 
8.6.1 Tariffpolitisk uttalelse (PDF, 37KB)
8.6.2 Kvinnepolitisk uttalelse (PDF, 28KB)
8.6.3 Trygge arbeidstakere skaper gode tjenester (PDF, 21KB)
8.6.4 Velferd for alle – et politisk og verdimessig valg (PDF, 89KB)
8.6.5 Sats på sosialfaglig kompetanse (PDF, 7KB)
8.6.6 Internasjonal solidaritet (PDF, 96KB)
8.6.7 Solidaritet med mennesker og miljø (PDF, 32KB)
8.6.8 LO og LO-forbundene må undersøke sine egne investeringer (PDF, 11KB)
8.6.9 Forslag til uttalelser fra fylkesavdelingene (PDF, 25KB)

8.7 Andre forslag (PDF, 133KB)
8.8 Endring av kriterier for og navn på Olav Knudsens minnestipend (PDF, 162KB)
    
9    Prinsipprogram (PDF, 131KB)

10    Økonomi
10. a    Økonomiske prioriteringer for perioden (PDF, 106KB)
10. b    Fastsetting av kontingent (PDF, 108KB)

11     Valg

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet.
Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøtet under sak 5.